Логін (ЄДРПОУ):
Пароль:

ПРО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТАМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

17.01.2013

В Міністерстві юстиції зареєстровано рішення НКЦПФР від 20.11.2012 №1632 "Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (надалі — Рішення).

Основні зміни, які торкнулися емітентів:

 1. Комісія своїм рішенням закріпила необхідність подання фінансової звітності публічних АТ, складеної за міжнародними стандартами, та визначила її місце в квартальних та річних звітах.
 

2. Рішення незначно зменшує обсяг розкриття річної інформації приватними АТ.

3. Незважаючи на сподівання, подання аудиторського висновку у складі Річної інформації залишається необхідністю для усіх акціонерних товариств.

4. Рішенням встановлюється нова форма опублікування Річної інформації ПрАТів. Відповідно до цієї форми (Додаток 45) підлягає публікації тільки повне найменування емітента; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента; адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено річний звіт.

5. Також Рішенням встановлено, що інформація (річна, квартальна, особлива) та фінансова звітність має складатися в електронній формі відповідно до опису розділів та схем XML файлів (замість нині існуючого формату dbf, dbt) визначених окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР.

Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Станом на 17.01.2013р. чинності не набрало. Проте на сайті Офіційного вісника України з'явилася інформація, що публікація даного Рішення запланована у № 3 від 22.01.2013р.

Ознайомитися з повним ТЕКСТОМ РІШЕННЯ МОЖНА ЗА посиланням:
Рішення НКЦПФР Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів від 20.11.2012 № 1632